Informacje organizacyjne

Uzupełnieniem prowadzonej terapii są dokumenty, które wystawiam w zakresie:

Mam umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept na leki
refundowane.

Uprzejmie proszę abyście Państwo zabrali na wizytę:

W indywidualnych przypadkach istnieje również możliwość wizyty domowej.

Potrzebujesz pomocy lub informacji? 604 579 593